Hodnocení Big'Un

V sérii turnajů Big'Un sestavujeme žebříček ve dvou kategoriích — General a Overall. Vítězem v každé kategorii se stane hráč, který nasbírá největší množství bodů (z turnajů a doprovodných aktivit — viz níže) podle následujících pravidel.

Kateogie General

V kategorii General hráči získávají body za umístění na jednotlivých turnajích. Každému hráči se započítává pět nejlepších výsledků, kterých v průběhu roku dosáhne. Mimo výsledků z turnajů se do celkového hodnocení kategorie General započítá také výsledek 1. vědomostního testu (pravidla).

Kateogie Overall

V kategorii Overall se do hodnocení navíc (tj. k bodům získaným v kategorii General) započítávají:

  • výsledek 2. vědomostního testu (fluff)
  • výsledky obou soutěží v barvení
  • vytrvalostní bonus

Body z turnajů

Maximum bodů, které lze získat na jednom turnaji závisí na návštěvnosti daného turnaje podle následující tabulky.

počet účastníků     počet bodů za 1. místo
do 30 20
31–40 22
41–50 24
51 a víc 26

Minimální počet bodů z turnaje (podle vzoru sláva vítězům, čest poraženým) je 5 (nezávisle na velikosti turnaje); tento počet bodů si odnese každý hráč, který se umístí v poslední čtvrtině výsledkového pole. Body na všech zbylých místech budou rovnoměrně odstupňované s výjimkou míst 1-3, která dostanou "bonus" v podobě dvojnásobného odstupu od následujícího hráče.

Příklad. V následující tabulce uvádíme přehled bodového zisku z turnaje se 34 účastníky v závislosti na umístění.

pořadí     body
1 22.0
2 20.8
3 19.7
4 18.5
5 17.9
6 17.3
7 16.7
8 16.1
9 15.6
10 15.0
11 14.4
12 13.8
13 13.2
14 12.6
15 12.0
16 11.4
17 10.9
18 10.3
19 9.7
20 9.1
21 8.5
22 7.9
23 7.3
24 6.8
25 6.2
26 5.6
27–34 5.0

Doprovodné akce

Na každém mimopražském turnaji proběhne jedna doprovodná akce, ve které bude možné získat bonusové body:

  • soutěž v barvení - podrobnosti o účasti v soutěži viz propozice příslušných turnajů - proběhne na Turnaji Vycpaného Pásovce a také v rámci Velikonočního Mače na Hané (max 5 bodů, započítává se do kategorie Overall)
  • vědomostní test z pravidel proběhne na Libereckém XMassu (max 5 bodů, započítává se do obou kategorií)
  • vědomostní test z fluffu proběhne na turnaji Winter SouthCup (max 5 bodů, započítává se pouze do kategorie Overall)

Vytrvalostní bonus

Každý hráč, který se zúčastní šesti turnajů dostane speciální bonus 5 bodů, kdo zvládne turnajů sedm, získá bodů 10 a pokud se najde takový borec, který dokáže hrát na všech osmi turnajích, tak ten získá 15 prémiových bodů. Tyto body budou přičteny k mezivýsledkům (v kagorii Overall) po posledním turnaji.